Fabrikant Sv. Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat er oprettet i 1964. Legatet er indstiftet af fru Ingeborg Sigrid Dorthea Rasmussen, Silkeborg, enke efter fabrikant Svend Aage Rasmussen – grundlæggeren af Dansk Auto-Værn A/S i Silkeborg.

Det er bestemt i fundatsen, at legatet administreres af en bestyrelse bestående af formanden for SMV danmark, formanden for Silkeborg Håndværkerforening og en lokal advokat. Den aktuelle bestyrelse er Niels Techen, formand for SMV danmark, John Borghus, formand for Silkeborg Håndværkerforening og advokat Tom Jensen, Silkeborg.

Legatbeløbet skal anvendes til støtte for håndværkere inden for byggefagene, særligt opfindere. Støtte kan dog også ydes til opfindere uden for denne kreds eller helt uden for håndværkeres kreds.

Unge håndværkere i Silkeborg skal nyde en vis fortrinsret. Det er overladt helt til bestyrelsen at fortolke stifterens ønske med hensyn til legatpengenes anvendelse.

Siden 2002 er uddelingerne sket på grundlag af indstillinger fra Silkeborg Håndværkerforening til legatbestyrelsen. Gennem tildelingen har legatet påskønnet en række lokale iværksættere og og andre lokale initiativer bredt.

Ansøgninger om legatpenge sendes til Silkeborg Håndværkerforening, c/o malermester John Borghus, Kroghsvej 18, 8600 Silkeborg eller info@wborghus.dk.

Kontakt SHVF

Du kan sende en mail til Silkeborg Håndværkerforenings kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!