Fabrikant Svend Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat er oprettet i 1964. Legatet er indstiftet af fru Ingeborg Sigrid Dorthea Rasmussen, Silkeborg, enke efter fabrikant Svend Aage Rasmussen – grundlæggeren af Dansk Auto-Værn A/S i Silkeborg.

Det er bestemt i fundatsen, at legatet administreres af en bestyrelse bestående af formanden for SMV danmark (Håndværksrådet), formanden for Silkeborg Håndværkerforening og en lokal advokat.

Den aktuelle bestyrelse er Niels Techen, formand for SMV danmark, Ejner Husted, formand for Silkeborg Håndværkerforening og advokat Tom Jensen, Silkeborg.

Legatets årlig renteindtægt skal anvendes til støtte for håndværkere indenfor byggefagene, særligt opfindere. Støtte kan også ydes til opfindere uden for den nævnte kreds af håndværkere, eller helt udenfor håndværkeres kreds.

Unge håndværkere i Silkeborg skal nyde en vis fortrinsret.

Til belysning af hvorledes testator har tænkt sig midlerne anvendt er der i testamentet anført følgende eksempler:

Støtte til håndværkere (eventuelt også andre) der arbejder med opfindelser, støtte til unge nyetablerede håndværkere indenfor byggefagene, om hvem man skønner at de vil bane nye veje, eller studieophold, studierejser eller anden hjælp til uddannelse for unge håndværkere eller lærlinge indenfor byggefagene.

Det overlades helt til bestyrelsen at fortolke stifterens ønske med hensyn til legatmidlernes anvendelse.

Silkeborg Håndværkerforenings formand er pt. formand for legatet og ansøgninger stiles til ham. Uddeling sker en gang om året i udgangen af juni måned.

Du har mulighed for at sende en ansøgning eller indstille en ansøger til Silkeborg Håndværkerforenings formand. KONTAKTFORMULAR

Se VEDTÆGTERNE

Kontakt SHVF

Du kan sende en mail til Silkeborg Håndværkerforenings kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!