Det er lykkedes SMVsilkeborg at få en aftale i stand om et virksomhedsbesøg hos JYSK i Budapest.

Købmanden – Lars Larsen – åbnede selv den første butik i Ungarn i 2005. Etableringen blev startskud til en udrulning af JYSK-butikker over hele Ungarn, idet JYSK i dag har næsten 80 butikker i landet, heraf mere i 30 i Budapest-området.

Virksomhedsbesøget finder sted mandag d. 30. september 2017 i forbindelse med foreningens studietur til Budapest.

Besøget på JYSK landekontor for Ungarn træder i stedet for det planlagte besøg hos Grundfos.

Der er stadig få pladser på studieturen. Se nærmere om tilmelding og program under arrangementer.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!