På den ordinære generalforsamling torsdag d. 11. april 2019 skulle bestyrelsens forslag om at Silkeborg Håndværkerforening fremadrettet skal hedde SMV silkeborg vedtages endeligt.

Vedtægtsændringer skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger. Forslaget blev første gang fremsat på en ekstraordinær generalforsamling i december måned 2018. Efter en god og konstruktiv debat vedtog denne generalforsamling med et stort flertal at Silkeborg Håndværkerforening fremover lyder navnet

SMV silkeborg
med binavnene Silkeborg Håndværkerforening og Silkeborg Håndværkerforening af 1863

Da forslaget blev genfremsat på den ordinære generalforsamling var der 100% opbakning blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

Den valgte illustration er kun indikativ. Bestyrelsen står nu overfor at skulle vedtage den endelige udformning af et nyt loge/navnetræk!

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!