SMV Silkeborg er Silkeborg Håndværkerforenings nye navn!

Onsdag d. 5. december 2018 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Silkeborg Håndværkerforening.

Eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag til ændring af foreningens navn til SMV Silkeborg.

Man kan argumentere for at forslaget kunne være fremsat i forbindelse med at foreningens vedtægter for nøjagtig et år siden blev gennemgående ændret, idet navnet jo er en del af disse. Men med en historie på 155 år er en så vigtig beslutning imidlertid en ekstra overvejelse værd. Der er to væsentlige argumenter for et navneskift. Først og fremmest tog vores “moderorganisation” for netop et år siden beslutning om at ændre navn fra Håndværksrådet til SMV Danmark. Dernæst må vi erkende at navnet ganske enkelt ikke er dækkende for medlemskredsen i dag – og nok så vigtig de medlemmers interesser vi tilstræver at varetage.

Efter en kort debat på en velbesøgt generalforsamling blev det fremsatte forslag enstemmigt vedtaget, idet kun nogle få deltagere undlod at stemme da forslaget blev sat til afstemning.

Der var imidlertid fuld opbakning da der skulle stemmes om to binavne til foreningen: Nemlig “Silkeborg Håndværkerforening” og “Silkeborg Håndværkerforening af 1863”.

Når man ønskede at opretholde det oprindelig navn som binavn begrundes det blandt andet med foreningen nok i manges bevidsthed forsat en rum vil være “Håndværkerforeningen” – ikke mindst på grund af de mange initiativer som foreningen har været med til at tage gennem Silkeborg by’s historie.

Da navnet som tidligere nævnt er en del af foreningens vedtægter skal forslaget vedtages på to generalforsamlinger, hvorfor forslaget vil blive genfremsat på den ordinære generalforsamling som er programsat til torsdag d. 11. april 2019.

 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!