Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Silkeborg Håndværkerforening torsdag d. 11. april 2019 kl. 18.00 på College 360, Bredhøjvej 6, 8600 Silkeborg (Projekthuset).

I henhold til vedtægternes § 5 behandles følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning, herunder redegørelse for aktiviteter i Den selvejende Institution Silkeborg Teater.
 3. Aflæggelse af revideret årsrapport.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  • Skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
  • På en ekstraordinær generalforsamling i december 2018 blev det vedtaget at ændre foreningens navn. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvorfor det vedtagne forslag er genfremsat på den ordinære generalforsamling.
 6. Valg til bestyrelse.
  Efter tur afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
  • På valg er: Uffe Jacobsen, Ole Thygesen og Svend Erik Møller Nielsen
 7. Valg af revisor.
  • På valg er Partner Revision statsautoriserede revisorer
 8. Eventuelt

Fagligt indlæg ved direktør Hans Mortensen fra Henning Mortensen A/S

I forlængelse af generalforsamlingen vil direktør Hans Mortensen fra Henning Mortensen A/S fortælle om virksomheden.

Spisning efter generalforsamlingen

Ønsker du at deltage i spisningen efter generalforsamling og fagligt indlæg skal du tilmelde dig deltagelse. Det gør du ved at sende en mail til semn@shvf.dk eller gå ind under aktiviteter og anvende formularen der.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!