Kære medlem af SMVsilkeborg (Håndværkerforeningen)

Dette nyhedsbrev indeholder indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at lade medlemmerne afgøre om foreningen skal udløse det varslede tilskud til Hjejleselskabet. Se motiveringen nedenfor.

I forlængelse af generalforsamlingen udnævnes Årets Æreshåndværker. Se motivering nedenfor.

Der indkaldes til

Ordinær generalforsamling

Torsdag 13. august 2020 kl. 18.00

College 360, Bredhøjvej 8, Silkeborg

Program for generalforsamling

18.00 Velkomst og generalforsamling

19.00 Udnævnelse af årets æreshåndværker

19.45 Spisning

Tilmelding til spisningen på hjemmesiden eller ved mail til semn@smvsilkeborg.dk senest torsdag d. 6. august 2020 kl. 10.00.

På grund af restriktioner i forbindelse med udbruddet af COVID-19 var det ikke muligt at afholde generalforsamling på den oprindeligt fastsatte dato i april. Fra slutningen af juni blev det igen muligt at afholde møder, men under hensyn til ferietid besluttede vi at afvente med indkaldelse til generalforsamling. Det er jf. ovenfor hermed formelt sket.

Afviklingen af generalforsamlingen sker under iagttagelse af gældende regler for forsamling om håndhygiejne, afstand mv. Deltagelse forudsætter iagttagelse og overholdelse af gældende forskrifter for at undgå smitte med COVID-19.

Indkaldelse med dagsorden er vedlagt som pdf.-fil.

Beslutning om tilskud til Hjejleselskabet.

I slutningen af april meldte Hjejleselskabets bestyrelse ud at selskabet var konkurs-truet på grund af nedlukningen som følge af COVID-19 udbruddet. Med mindre selskabet blev bibragt et væsentligt tilskud f.eks. gennem en indsamling.

En enig bestyrelse i SMVsilkeborg besluttede overfor Hjejlen A/S at give et betinget tilsagn om at bidrage til en redningsplan for Hjejlen med 250.000 kr. Effektuering af tilsagnet skulle afvente at vi fik forelagt en bæredygtig plan for en videreførelse af Hjejleselskabets aktiviteter hvor man ikke kun lukker hullet forårsaget af Corona-krisen, men også løser de strukturelle og kapitalmæssige udfordringer.

Vi har ad flere omgange modtaget orientering om igangværende planer og tiltag. Uden vi dog er blevet bibragt en overbevisning om at den igangsatte plan lever op til den forventning vi i SMVsilkeborgs bestyrelse har til en bæredygtig plan.

Af dagspressen har vi erfaret at bestyrelsen for Hjejleselskabet nu anser krisen for overstået. Dels fordi indsamlingen nåede sit mål og dels fordi man havde fået godkendelse af en konstruktion som indebærer kommunalt tilskud til driften.

I forbindelse med at vi orienterede i medlemmer om det betingede tilsagn modtog vi ganske ekstraordinært adskillige henvendelse fra medlemskredsen i form af mails, telefonopkald og personligt fremmøde. Tilkendegivelserne udtrykte generelt en skepsis overfor den hidtidige håndtering af selskabets udfordringer og i forlængelse heraf anerkendelse af og en understregning af vigtigheden af at frigivelse af tilskuddet krævede håndfast sikkerhed for at der foreligger en bæredygtig plan.

Set i lyset af disse henvendelser – og da vi jo har en forestående generalforsamling – har bestyrelsen besluttet at overlade til SMVsilkeborg generalforsamling at tage beslutning om hvorvidt vi skal anse betingelserne for opfyldt.

Årets æreshåndværker

Igen i år hædrer SMVsilkeborg en erhvervsperson, der i særlig grad har stukket ud blandt mængden af erhvervsvirksomheder i Silkeborg-området. Og denne gang kan vi garantere for en vaskeægte håndværker – udlært på en af Silkeborgs gennem tiderne mest betydningsfulde virksomheder. Efter nogle år som ansat valgte vores Æreshåndværker at etablere egen virksomhed. Sammen med fruen har de to på mindre end 20 år skabt en bemærkelsesværdig og yderst succesfuld virksomhed – forankret i Silkeborg og lige nu godt i gang med at blive en international aktør på sit felt.

Virksomhedens dynamiske udvikling taler for sig selv, men også på områder som erhvervsuddannelser til unge og ikke mindst sport og kultur, er synligheden stor. Der er således al mulig grund til vores valg og vi i SMVsilkeborg glæder os til overrækkelsen, men langt mere over, at vi i Silkeborg stadig er i stand til, at skabe bemærkelsesværdige håndværkere med succesfulde og bemærkelsesværdige virksomheder

Om sig selv og titlen siger Årets Æreshåndværker:

”Jeg er dybt rørt over denne anerkendelse. Jeg er jo bare en ganske almindelig håndværker, der hver morgen står op for at passe mit arbejde og gøre mit bedste”.

HUSK! Tilmelding senest torsdag d. 6. august 2020 jf. ovenfor – hvis du ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen.

Medlemsaktiviteter i indeværende år

På grund af COVID-19 udbruddet og den deraf følgende usikkerhed har alle medlemsaktiviteter i form af møder været forhindret i 2020. Selvom udsigterne pt. ser gunstige ud – omend med fortsatte restriktioner – må vi dog erkende at tingene hurtigt kan ændre sig – ikke mindst hvis der som der forudsiges vil indtræde en ny opblussen i løbet af efteråret.

Det ligger fast at Dr. Zivago – årets musikal-oplevelse i Jysk Musik Teater – er blevet aflyst og udsat. De som havde erhvervet billetter har fået disse refunderet direkte fra Jysk Musik Teater.

Vi har planer om såvel lotterispil som et par virksomhedsbesøg – men afventer lidt endnu inden vi programsætter disse. Vi vil selvfølgelig orientere i takt med at vi igangsætter dette ligesom vi løbende opdaterer på www.smvsilkeborg.dk.

Årets torskegilde forventes afviklet torsdag d. 2. december på College 360, idet planen pt. er at afvikle den faglige del i samarbejde med College360.

Selvom vore medlemsaktiviteter har ligget underdrejet kan vi ikke sige det samme om vor moderorganisation – SMVdanmark. Som jeg håber alle vores medlemmer har noteret er det lykkedes SMVdanmark i udtalt grad at sætte de små og mellemstore virksomheders dagsorden i forbindelse med COVID-19 håndteringen. Abonnerer du ikke allerede nu på nyhedsbreve fra SMVdanmark kan jeg kun opfordre til at du få dig tilmeldt. Det gør du på www.smvdanmark.dk

 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!