EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i SILKEBORG HÅNDVÆRKERFORENING

Onsdag d. 5. december 2018 KL. 18.00, Hotel Dania, Drewsensalen, Torvet, Silkeborg

I medfør af vedtægternes § 6 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med det i § 5 foreskrevne varsel på 14 dage.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 1 ændre til:

”Foreningens navn er SMV Silkeborg.

Foreningens binavn er Silkeborg Håndværkerforening.

Foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune.”

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer og skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Hvis forslaget vedtages vil det blive genfremsat på den ordinære generalforsamling i april 2019.

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra medlem Hans Nielsen, som foreslår at det af bestyrelsen foreslåede binavn tilføjes ” af 1863”. Altså i sin helhed binavnet: ”Silkeborg Håndværkerforening af 1863”.

Motiveringen for de to forslag vedlægges dagsordenen. Dels formand Ejner Husteds motivering på bestyrelsens vegne og dels Hans Nielsens motivering.

  1. Eventuelt

 På bestyrelsens vegne

 Ejner Husted
Formand

 

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes FAGLIG AFTEN og TORSKEGILDE – se mere og TILMELD dig under AKTIVITETSKALENDER


 

Formanden for Silkeborg Håndværkerforening motiverer forslaget til navneændring i Silkeborg Håndværkerforening.

 Når bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. december 2018 stiller forslag om navneændring i Silkeborg Håndværkerforening til SMV Silkeborg, sker det ikke som en pludselig indskydelse, men derimod som en velovervejet tilpasning til vores samtid og sikring af vores fremtid.

  • SMV er forkortelsen for benævnelsen Små og Mellemstore Virksomheder, der i dag anvendes i stort set alle afkroge af samfundet når netop vores medlemmer omtales. Det være sig politikere i såvel byråd som på Christiansborg – i medier, organisationer m.m.

Dermed en praktisk grund til, at betegne og kalde os selv, hvad vi i omverdenen allerede bliver kaldt.

  • Grænserne for, hvad vi i dag kalder håndværk, er tilmed udvidet betragteligt i forhold til vores stifteres opfattelse. Det ses i praksis på vores egen medlemsskare, der i dag tæller meget mere end de traditionelle håndværksfag og heldigvis for det.

Med den foreslåede navneændring vil vi således betegne os som det, vi i virkeligheden er og fortsat skal være i fremtiden.

  • Vi hører under SMVdanmark – det, som tidligere hed Håndværksrådet. Sidste år tog man der fat på samme proces og udskiftede det traditionsbundne navn, til fordel for det nutidssvarende SMVdanmark. Begrundelsen var bl.a. at betegne det, man allerede var – at signalere en moderne og fremtidstilpasset organisation, og tilmed at kunne tiltrække andre brancher end de traditionelle håndværksfag. Hos SMVdanmark er der ingen tvivl om, at missionen lykkedes.

Vi ønsker også, at være det vi er – at kunne tiltrække endnu flere lokale medlemmer – at fremstå moderne og fremtidstilpassede.

 Vi ønsker kort og godt at lykkes – sikre og videreføre det stolte grundlag, vores forgængere har grundlagt!

Derfor foreslår en samlet bestyrelse navneændringen SMV Silkeborg. Og med binavnet Silkeborg Håndværkerforening er det vores overbevisning, at vi kan lykkes i nu- og fremtiden, men stadig i respekt for fortiden.

På bestyrelsens vegne

Ejner Husted
formand

 


 

Medlem Hans Nielsens motivering til forslag til navneændring i Silkeborg Håndværkerforening.

Jeg vil gerne hermed indstille til den ekstraordinære generalforsamling,

At mit tidligere fremsatte forslag, om at foreningens stiftelses år 1863 kommer til at indgå i SMV Silkeborg´s kommende binavn.

Således mit navneforslag er:

Foreningens navn:              SMV Silkeborg
Foreningens binavn:           SILKEBORG HÅNDVÆRKERFORENING AF 1863
Hjemmehørende i Silkeborg kommune.

Mit forslag stilles med den begrundelse, at binavnet er med til at signalere foreningens (nu 155 år) lange traditionsrige historie.

 

Med venlig hilsen

Hans Nielsen
Ryesgade 6. St. Th.
8600 Silkeborg

 


 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!