College 360 modtager kr. 100.000,- fra Sv. Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat

Da Silkeborg Håndværkerforening for nyligt gæstede byggeriet på Bredhøjvej, hvor opførelsen af College 360 (tidligere betegnet Teknisk Skole Silkeborg) er i fuld gang, benyttede formand Ejner Husted, der også er formand for legatfonden Sv. Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat, lejligheden til at overrække direktør for College 360, Henrik Toft legatet.

”Jeg er dybt overrasket, glad og bevidst om, at dette legat forpligter”, sagde Henrik Toft umiddelbart efter overrækkelsen og fortsatte: ”Det går så fint i tråd med alt, hvad vi gerne vil med vores nye kollegie – at motivere og inspirere alle vore unge studerende uanset hvilken uddannelsesretning de er på vej i”.

Og budbringeren var også tilfreds: ”Som bestyrelse i legatfonden er det vores fineste opgave, at forvalte stifternes bedste intentioner og ønsker for anvendelsen af det, der i sidste ende er det målbare resultatet af deres livsværk”, sagde Ejner Husted. ”Det kan være svært at ramme det beskrevne indhold, som en ansøger skal opfylde jf. fundatsen, men i dette tilfælde var det meget tæt på” sagde han og tilføjede:

”Ganske vist var der i dette tilfælde ikke tale om en ansøgning fra College 360 om legatet. Indstillingen, som det dermed med rette kan kaldes, opstod på et bestyrelsesmøde i Silkeborg Håndværkerforening, hvor et bestyrelsesmedlem forelagde idéen. Og med en samlet bestyrelse bag mig var det en stor fornøjelse for mig, at lave den egentlige indstilling for fondens bestyrelse, forklarede Ejner Husted efterfølgende og afsluttede: ”I Silkeborg Håndværkerforening beklæder vi flere bestyrelsesposter og betragter dette som en vigtig del af vores virke. At beklæde flere og forskelligartede bestyrelsesposter er en oplagt måde, at viderebringe og sikre vore medlemmers interesser på og på den måde, at vise vores værd til gavn for hele Silkeborg”.

En enig fondsbestyrelse tildelte legatet til College 360 ud fra en motivering, bl.a. indeholdende:

I nutidens travle hverdag kan opfinderånden i os alle have endog meget trange og særdeles vanskellige vilkår. Ofte er vi styrede af givne mål og målrettede løsninger, der ikke levner opfinderen en chance. Derfor bør vi dagligt stimulere vores indre opfinder og huske på, at selv den løjerligste opfindelse kan blive en vigtig brik i vores fremtidige udvikling.

Det er derfor vores store håb, at College 360 vil modtage dette legat og anvende det til etablering af håndgribelige elementer på den nye skole, der kan inspirere/styrke/skabe og/eller stimulere opfinderånden blandt alle skolens elever.

-og f.eks. med inspiration fra citatet:

Det er umuligt, sagde Tvivlen. Det er farligt, sagde Frygten. Det er unødigt, sagde Fornuften……hvortil Opfinderen sagde: ”Jeg gør det alligevel”

Fakta om Sv. Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat og fondens bestyrelse:

I 1964 blev Svend Aage Ramussen & Hustrus Mindelegat stiftet. S.A. R. var muremester, men også stifter af en af Silkeborgs kendte virksomheder Dansk Auto Værn. Sv. Aage Rasmussen og hustru forblev barnløse og da virksomheden kastede pænt med penge af sig, valgte ægteparret at stiftet legatet. Den oprindelige formue forbliver uberørt og kun eventuelle rente- eller udbyttetilskrivninger uddeles en gang årligt af fondsbestyrelsen. Legatet kan ansøges af alle indenfor fundatsens definerede ramme, via Silkeborg Håndværkerforenings hjemmeside, hvor også vejledning og fundats findes.

Fondens bestyrelse skal jf. fundatsen beklædes af tre personer: En repræsentant fra Silkeborgs advokatstand (for tiden advokat Tom Jensen), formanden for SMV Danmark (det tidligere Håndværksrådet, der for tiden har Niels Techen, København som formand) og formanden for Silkeborg Håndværkerforening, (for tiden Ejner Husted). Fondsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!