Formand Ejner Husted aflagde på generalforsamlingen d. 11. april 2019 følgende beretning for foreningsåret 2018.

Hvis vi skal betegne 2018 med blot et enkelt udtryk, må det allermest nærliggende være ”Forberedelsernes år”.  Ud over en række gode arrangementer, initiativer og løste opgaver, så er det tungtvejende emner som vedtægtsændringer, tilpasning af forretningsorden, nyt logo, tilbagegang i medlemstal og sidst, men ikke mindst et navneskifte, der har præget dagsordnerne i 2018.

Og alle disse emner dækkes på den ene eller anden måde af udtrykket ”forberedelse” – et udtryk, som hele bestyrelsen i øvrigt ser frem til at afløse af udtrykket for 2019, som forhåbentlig bliver ”forandring”.

Som de fleste allerede ved, begyndte vi året med en revision af vore vedtægter, der ganske enkelt var blevet utidssvarende som årene er gået. Efter en ekstraordinær generalforsamling i december 2017, der huskes for en rigtig god og saglig debat omkring de fremstillede ændringsforslag, blev vedtægtsændringerne endegyldigt vedtaget på sidste års generalforsamling. Dermed årets første forberedelse – forberedelse til fremtidens forening.

Ikke så snart var vedtægterne opdaterede før det stod klart, at forretningsordenen, som bestyrelsen udfører det daglige arbejde ud fra måtte følge trop. ”Forandring” er her måske et stort ord, men i hvert fald blev den tilpasset de forandrede vedtægter og bestyrelsens øvrige virke.

Som om disse tungt vejene emner ikke var nok, bød foråret også på en debat og senere løsningsforslag på modernisering af foreningens logo. Bevæggrunden var med et moderniseret logo, at kunne signalere en mere tidssvarende og driftig forening. Et reklamebureau kom på opgaven, der leverede et par forslag før snakken kom på et navneskifte, hvorefter disse forberedelser blev udsat – i hvert fald til navneskiftet forhåbentligt bliver en realitet.

Alt imens disse forberedelser er i gang, arbejder vi sideløbende med det faktum, at vi efter 2017 må konstatere tilbagegang i vores medlemsskare. Ikke dramatisk, men alligevel tydelig nok til, at vi forholder os til den. Derfor går vi i gang med en proces, der skal fremhæve vores værdier og berettigelse og ikke mindst sætte streg under de helt unikke punkter, hvor Silkeborg Håndværkerforening skiller sig ud fra konkurrerende foreninger og netværk. Processen løber over en lang periode, som vi afslutter med at liste bl.a. vores rabatportal, vores rolle i mange af områdets bestyrelser og ikke mindst vores evne til at kombinere erhvervsnetværk og kultur op som værende unikke for Silkeborg Håndværkerforening og dermed vigtige elementer i vores forberedelser på i en meget nær fremtid, at kunne iværksætte forandringer, der vender tilbagegang til fremgang.

Konkret har vi hen over året forberedt to håndgribelige foldere – én, der skal friste potentielle nye medlemmer ved at sætte spot på vores kontante fordele på bl.a. energi og forsikringer – en anden, der dels skal underbygge og forklare omkring foreningens virke for nye medlemmer, men samtidig kunne virke styrkende og forklarende overfor eksisterende, men tvivlende medlemmer.

For begges vedkommende venter de blot på aftenens afgørelse om et evt. navneskifte. Så snart dette forslag er afgjort, går de to foldere i trykken og vil være synlige i en meget nær fremtid.

Og netop navneskiftet kom på tale i processen omkring modernisering af logoet, men også Håndværksrådets navneskifte til SMVdanmark satte for alvor punktet til debat i bestyrelsen. Hurtigt var der enighed om at iværksætte endnu en proces med henblik på at følge SMVdanmark med et forslag om navneskifte til SMVsilkeborg og efter en kort debat om timingen var den ekstraordinære generalforsamling i december en realitet. Bestyrelsens motivering kommer jeg ind på under punktet ”Indkomne forslag”, hvor navneskiftet for 2. og afgørende gang skal til afstemning.

Vores nye hjemmeside er også et produkt af de forberedelser vi har gjort i 2018. Den gik i luften i foråret til glæde for alle brugere, men sandelig også for Svend Erik, der står for det daglige vedligehold af den.

Sideløbende med alle disse forberedelser til forandringer, har vi naturligvis også arbejdet og arrangeret på mere vanlig vis. Vi har bl.a. rundet ”Bygge-karavanen” – et projekt, der skulle motivere folkeskoleelever til at vælge håndværker-vejen. Vi har været på sejltur i forbindelse med Riverboat, besøgt byggeriet her på College 360, udbudt attraktive musical billetter til opsætningen Skatteøen og sørme også lige nået en meget vellykket gin-smagning hos Vin-Specialisten i Silkeborg, det traditionsrige lotterispil på Skovbakken og den stemningsfyldte julekoncert i Silkeborg kirke i samarbejde med Silkeborg Mandskor. Desværre måtte vi aflyse den planlagte studietur til Hamborg pga. manglende tilslutning.

Jo sandelig – der har været gang i den i 2018 med masser af aktivitet og forberedelse. Og vi forsætter naturligvis aktiviteterne her i 2019. Vi lagde i øvrigt ud i mandags med besøg hos Mascot International – et arrangement, der tiltrak 70 besøgende.

2019 skal blive forandringernes år. Og nu er der sikkert en enkelt eller to, der sidder og tænker: Er der gang i en decideret turn around eller hvad pokker er det, som foregår? –er intet godt nok som det er?

Til det kan jeg helt klart svare: ”Absolut – netop foreningens værdier – alt, hvad vi i virkeligheden er og fortsat skal være – det skal vi styrke, men ikke ændre endsige rokke ved – stol  blot på det. Men vi skal gennem ikke uvæsentlige forandringer, sikre og styrke vores grundlag for en driftig fremtid som forening. Det er essensen af alt, hvad vi i bestyrelsen arbejder for”.

Nej bestemt ikke alt skal forandres i år. Jeg ved godt, at vi snart kommer til punktet ”Valg til bestyrelsen” – jeg vil bare gerne allerede nu med stolthed og stor tilfredshed oplyse, at de tre nusiddende bestyrelsesmedlemmer, der i aften er på valg – alle modtager genvalg. Og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for indsatsen i 2018. Vi er et stærkt hold med meget forskellige kompetencer – det er uhyre vigtigt. En bestyrelse er som et fodboldhold – ikke alle kan være Messi – ikke alle kan være Kasper Schmeichel – opgaverne er forskellige – det skal spillerne på holdet også være. Sådan et hold er vi og mange tak for det til alle i og omkring bestyrelsen.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!