opmaaling

SILKEBORG HÅNDVÆRKERFORENING

Vi anmoder venligst om at henvendelser til den samlede bestyrelse KUN sendes til formand og/eller sekretær – aldrig  den samlede bestyrelse.

BESTYRELSEN

FORMAND

John Borghus, malermester
Kroghsvej 18, 8600 Silkeborg
Mobil 23 39 34 10 mail info@wborghus.dk
Valgt første gang i 2009. På valg i 2018.

NÆSTFORMAND

Ole Thygesen, energirådgiver
Vesterlundvej 17, 8600 Silkeborg
Tlf. 42 17 09 21, mail energi@olethygesen.dk
Suppleret ind i 2011. På valg i 2019.

SEKRETÆR

Kurt Nymark, direktør
Smedebakken 43, 8600 Silkeborg
Tlf 40 32 44 22, mail kny@flex-data.dk
Valgt første gang i 2015. På valg i 2018.

KASSERER

Svend Erik Møller Nielsen, statsautoriseret revisor
Marienlundsvej 37, 8600 Silkeborg
Tlf. 40 42 99 96, mail semn@shvf.dk
Valgt første gang i 2013. På valg i 2019.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen
Henrik V. Andersen, isolatør
Hvinningdalvej 84, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 67 22, mobil 28 40 93 05, mail silkeborg-isolering@mail.dk
På valg i 2020.

Uffe Jacobsen, direktør
Paradisbakken 6, 8600 Silkeborg
Tlf. 87 70 34 00, mobil 22 10 34 21, mail utj@sbv.dk
Suppleret ind i 2011. På valg i 2019.

Kuno Hesel, statsautoriseret revisor
Sleipnersvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 26 39 30 15, mail kuh@onerevision.dk
Suppleret ind i 2016, på valg i 2018.

Ejner Husted, direktør
Kragelund Møllevej 4, 8600 Silkeborg
Tlf 21 33 60 26, mail ebh@nhs-maskinfabrik.dk
Valgt i 2017. På valg i 2020.

Thomas Juul Nørskov, fotografmester
Balle Husevej 49, 8600 Silkeborg.
Tlf. 25 32 32 33, mail thomas@juulfotografi.dk
Valgt i 2017.På valg i 2020.

Suppleanter til bestyrelsen
Jens Gerdsen, dirketør Gerdsen Flytteservice.
Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Partner Revision

Revisorer
Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Flemming Heiberg, direktør

Revisorsuppleant
Christian Nielsen, revisor

Kontakt SHVF

Du kan sende en mail til Silkeborg Håndværkerforenings kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!