Tryg Familie rabat 10 % - HVR rabat 10 % - Egen alarmcentral

Midnatskoncert med Silkeborg Mandskor i Mariehøj Kirke

Den mangeårige tradition med midnatskoncert gav igen fyldt kirke - men i år Mariehøj Kirke.
Som følge af den igangværende renovering af Silkeborg Kirke afholdtes dette års midnatskoncert med Silkebrog Mandskor i Mariehøj Kirke - med stor succes!

Håndværkerforeningen flytter på Teknisk Skole Silkeborg

Håndværkerforeningen får fremover hjemsted på Teknisk Skole Silkeborg.
Vi har forladt laugssalen i Skægkær pr. 30. september 2016 og vil fremadrettet få stillet mødefaciliteter til rådighed af Teknisk Skole Silkeborg. Du kan læse mere om den spændende aftale ved at følge linket nedenfor.

Arrangementer

torsdag den 27. april 2017 kl. 18:00
Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.
torsdag den 22. juni 2017 kl. 18:00
Riverboatsejlads med Silkeborg Håndværkerforening.